Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 85/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 11 kwietnia 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr VX/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zarządzam, co następuje:§ 1

Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2008.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.10.2008 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 12.09Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.10.2008 r., godz. 12.13Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1229 razy.