Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 05 maja 2008r.

w sprawie: powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 1005 i z 2005r. Nr 181, poz. 1509) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1. Karczmarczyk Helena
2. Ciszewska Anna
3. Wójcik Grażyna


§ 2

Do zadań Komisji należy:

1. Posegregowanie wszystkich dokumentów i materiałów wg grup i objęcie ich spisem zdawczo – odbiorczym.
2. Sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej i protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej.
3. Przekazanie dokumentów archiwalnych do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
4. Zniszczenie dokumentów niearchiwalnych po uzyskaniu zgody z Archiwum Państwowego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.10.2008 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 12.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 12.11Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.10.2008 r., godz. 12.32Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1192 razy.