Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 93/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 maja 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34.971,00zł, które po zmianach wynoszą 16.841,779,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34.971,00zł, które po zmianach wynoszą 21.631.273,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 5

Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
a/ przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.


§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2008.


§ 8

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.10.2008 r., godz. 12.56
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 12.12Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.10.2008 r., godz. 12.56Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1177 razy.