Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 100/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 17 czerwca 2008r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/110/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok, zarządzam co następuje:§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr XIX/121/2008, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2008 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr XIX/121/2008, zgodnie z załącznikiem Nr 2.§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2008 roku.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.10.2008 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 12.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 12.44Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.10.2008 r., godz. 13.21Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1228 razy.