Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 123/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2008r.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002r. z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia nr 227 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5 października 2001 r.

Zarządzam:


§ 1
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Dąbrówka w składzie:
1) Przewodniczący Tadeusz Stańczak
2) Członek Ireneusz Zieliński
3) Członek Jacek Karpiński§ 2
Inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej w magazynie podręcznym Obrony Cywilnej w Dąbrówce należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 października 2008 r.


§ 3
Ustalam, że inwentaryzację należy podzielić na dwa okresy:
1. Okres przygotowawczy: 10.09. - 30.09.2008 r.
2. Okres inwentaryzacji: 01.10. - 31.10.2008 r.


§ 4

Po sporządzeniu protokółu inwentaryzacyjnego jeden egzemplarz w terminie do dnia 20.11.2008 r. należy przesłać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.


§ 6

Zespół spisowy ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przeprowadzenie spisu z natury.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 30.10.2008 r., godz. 08.09
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 13.18Adam KlusekZmiana przynależności strony
30.10.2008 r., godz. 08.09Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1280 razy.