Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXVI/152/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.000,00zł, które po zmianach wynoszą 17.828.143,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000,00zł, które po zmianach wynoszą 20.984.021,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 2b.


§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
/-/ JACEK SKŁODOWSKI


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 19.01.2009 r., godz. 14.57
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 19.01.2009 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2009 r., godz. 14.57Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1599 razy.