Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 129/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 4 listopada 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zarządzam, co następuje:§ 1

Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2008.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 10.03.2009 r., godz. 11.46
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 10.03.2009 r., godz. 11.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.03.2009 r., godz. 11.46Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1168 razy.