Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy wsi Zaścienie z dnia 26 lutego 2009 roku o numerze XXVII/158/2009.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy Dąbrówka postanawia:


§ 1

Zmienić plan odnowy wsi Zaścienie uchwalony w dniu 26 lutego 2009 roku w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Niniejszym Rada Gminy zatwierdza tekst jednolity planu odnowy wsi Zaścienie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.42
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2009 r., godz. 14.42Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 839 razy.