Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z dnia 26 lutego 2009 roku o numerze XXVII/159/2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka postanawia:


§ 1

Zmienić Wieloletni Plan Inwestycyjny uchwalony na lata 2009 – 2015 uchwalony dnia 26 lutego 2009 roku w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2009 r., godz. 14.43Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 991 razy.