Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wołomińskim o wykonywaniu zadań z zakresu właściwości powiatu.
Na podstawie art. 8 ust 2a, art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:

§1

Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Wołomińskim w sprawie wykonania zadań z zakresu właściwości powiatu dotyczących:
1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka
2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Zaścienie


§ 2

1.Szczegółowe zasady realizacji zadań, o których mowa w § 1 a w szczególności sposób i stopień finansowego zaangażowania Gminy określi porozumienie zawarte pomiędzy organami wykonawczymi tych jednostek.
2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały z tym zastrzeżeniem, że treść porozumienia może odbiegać od projektu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2009 r., godz. 14.46Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1043 razy.