Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 433.907,00zł, które po zmianach wynoszą 18.726.231,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 424.071,00zł, które po zmianach wynoszą 21.696.663,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2b.
4. Zwiększa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2c.


§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.970.432,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie 2970.432,00zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4583.774,00zł, rozchody w wysokości
1613.342,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) JACEK SKŁODOWSKI


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2009 r., godz. 14.49Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1483 razy.