Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie wyrażenia woli dofinansowania projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Dąbrówka zobowiązuje się do zabezpieczenia w roku 2010 środków w wysokości 70.000 zł na inwestycję„ Budowa świetlicy we wsi Trojany” która będzie realizowana przez Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2009 - 2010 i ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009 – 2015.


2. Zobowiązanie o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2009 r., godz. 14.52Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 933 razy.