Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z pismem z kancelarii notarialnej – Marka Rowickiego- notariusza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie rozważenia skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości składającej się z niezbudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Czarnów, gmina Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 281/3 z obrębu Czarnów o powierzchni 0,1500 ha stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Czarnów za cenę 37 500 złotych ustalonej w akcie notarialnym sporządzonym przez Marka Rowickiego notariusza w Radzyminie dnia 10.02.2009 roku, za numerem repertorium A nr 394/2009 Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:

§1

Rada Gminy Dąbrówka postanawia, iż Gmina Dąbrówka nie będzie wykonywać prawa pierwokupu nieruchomości składającej się z niezbudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Czarnów, gmina Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 281/3 z obrębu 0004 o powierzchni 0,1500 ha stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Czarnów za cenę 37 500 złotych ustalonej w akcie notarialnym sporządzonym przez Marka Rowickiego notariusza w Radzyminie, za numerem repertorium A 394/2009.

§2

O treści niniejszej uchwały należy powiadomić Marka Rowickiego notariusza w Radzyminie, adres: ul. Konstytucji 3 Maja 6, 05-250 Radzymin oraz strony Aktu notarialnego sporządzonego przez Marka Rowickiego notariusza w Radzyminie dnia 10 lutego 2009 roku, za numerem repertorium A 394/2009 to jest: Zarząd Spółki dla Zagospodarowania gruntów Wspólnoty Gruntowej wsi Czarnów oraz Adama i Katarzynę Oleksy zam. Czarnów, ul. Długa 26,05-254 Dąbrówka.

§3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 28.04.2009 r., godz. 14.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2009 r., godz. 14.53Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1283 razy.