Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 143/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 grudnia 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2008.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 143/2008
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 31.12.2008 roku


W ramach przeniesienia wydatków zabezpiecza się środki na:
- zapłatę za usługi świadczone na rzecz urzędu, na opłatę za usługi telefonii komórkowej i Internetu( dział 750 - administracja publiczna),
- zapłatę za usługi pocztowe z tytułu wysyłanych upomnień do podatników zalegających z opłatami podatków (dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- rozliczenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy (dział 801 - Oświata i wychowanie),
- za zakup usług niezbędnych do funkcjonowania ZGK oraz na podatek VAT (rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej).


Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 04.06.2009 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 13.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 13.26Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.06.2009 r., godz. 09.58Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1136 razy.