Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 148/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 3 lutego 2009r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin”.
Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458.)

powołuję komisję w składzie:


1. Ireneusz Zieliński - inspektor ds. inwestycji sieciowych i funduszy unijnych

2. Jacek Karpiński - inspektor ds. inwestycji sieciowych i unijnych

3. Zbigniew Miś - inspektor nadzoru inwestorskiego

4. Zenon Zadróżny - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 08.06.2009 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 14.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 14.18Adam KlusekZmiana przynależności strony
08.06.2009 r., godz. 13.33Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1203 razy.