Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 152/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 6 marca 2009r.

w sprawie: wprowadzenia w Gminie Dąbrówka dokumentacji przyjętej polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej.
Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.) i art. 47 ust. 3 oraz szczególnych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz w:
1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z póź. zm. )
2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat niepodatkowych należnych budżetowi dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112 z 2006 r. poz. 761 z póź. zm.)
§ 1.
Wprowadza się jako obowiązującą politykę rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej, zwaną dalej „dokumentacją” w GMINIE DĄBRÓWKA stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2

Za prawidłowe stosowanie dokumentacji ustalającej procedury, instrukcje i mechanizmy składające się na system kontroli finansowej odpowiedzialni są pracownicy jednostki budżetowej Urzędu Gminy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych i nadzorowanych.


§ 3

Nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem zasad rachunkowości oraz procedur kontroli powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka: Nr 6 z dnia 29.08.2002 r.; Nr 132/2005 z dnia 30.09.2005 r.; Nr 139/2005 z dnia 7.12.2005 r.; Nr 152/2006 z dnia 17.07.2006 r.; Nr 166/2006 z dnia 31.10.2006 r.; 172/2006 z dnia 28.11.2006 r. Nr 102/2008 z dnia 30.06.2008 r.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 09.06.2009 r., godz. 11.09
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 14.21Adam KlusekZmiana przynależności strony
09.06.2009 r., godz. 11.09Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1288 razy.