Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 163/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zarządzam, co następuje:§ 1

Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2009.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
U Z A S A D N I E N I E


Przeniesienia wydatków w oświacie zabezpieczają środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, tj. na opłatę za dostęp do sieci Internet, na zakup akcesoriów komputerowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 10.06.2009 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 14.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 14.42Adam KlusekZmiana przynależności strony
10.06.2009 r., godz. 09.16Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1192 razy.