Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 181/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 19 czerwca 2009r.

W sprawie :zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Dąbrówka
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późn . zm.) zarządzam co następuje :


§ 1

1. W rozdziale VIIa- OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE- otrzymuje brzmienie- ,,OKRESOWE OCENY,,.
2. § 24a pkt. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie –Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458 )
3. § 24a pkt.2 Regulaminu otrzymuje brzmienie- Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania( z-cy wójta, skarbnika) oraz w stosunku do pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy.
4. w § 24b Regulaminu w punkcie 1 wykreśla się słowa- kwalifikacyjne i kwalifikacyjną-. A w punkcie 2 wykreśla się słowo- kwalifikacyjnych-.
5. w § 24c Regulaminu w punkcie 1 wykreśla się słowo – kwalifikacyjnej-.
6. w § 24d Regulaminu w punkcie 1 zapis ,,w art.15 i 16 ust.1 z ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ,, zastępuje się zapisem – w art. 24,25 i 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych-.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 10.06.2009 r., godz. 10.07
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 07.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 07.59Adam KlusekZmiana przynależności strony
10.06.2009 r., godz. 10.07Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1019 razy.