Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 182/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 22 czerwca 2009r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
a/ przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2009.


§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


U Z A S A D N I E N I EPrzeniesienia wydatków w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego pozwolą na końcowe rozliczenie czynności związanych z przeprowadzeniem w/w wyborów.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 03.08.2009 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.00Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.08.2009 r., godz. 12.06Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1252 razy.