Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 196/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 11 września 2009 r.

W sprawie : powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2009 roku.
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2000 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 150 poz. 1580 i z 2005 r. Nr 181, poz. 1510) zarządzam co następuje


§ 1

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1. Karczmarczyk Helena
2. Wójcik Grażyna
3. Kaszuba Marek


§ 2

Do zadań Komisji należy:
1. Posegregowanie wszystkich dokumentów i materiałów wg. grup i objęcie ich spisem zdawczo-odbiorczym .
2. Sporządzenie spisu dokumentacji nie archiwalnej i protokołu oceny dokumentacji nie archiwalnej.
3. Przekazanie dokumentów archiwalnych do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
4. Zniszczenie dokumentów nie archiwalnych po uzyskaniu zgody z Archiwum Państwowego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.11.2009 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.44Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.11.2009 r., godz. 12.29Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1052 razy.