Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 197/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XXV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok, zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie uchwałą Nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie uchwałą Nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2009 roku.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.11.2009 r., godz. 12.30
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.44Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.11.2009 r., godz. 12.30Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1068 razy.