Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 200/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 9 października 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 198/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XXV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok, zarządzam co następuje:

§1

§ 2 pkt. 1 Zarządzenia Nr 198/2009 z dnia 30 września 2009r. otrzymuje brzmienie:

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 187.400,00zł, które po zmianach wynoszą 23.406.092,26zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2009 roku.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.11.2009 r., godz. 12.46
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.45Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.11.2009 r., godz. 12.46Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1155 razy.