Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 203/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
Na podstawie Art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr. 241, poz. 2416 z póź. zm.) oraz § 3 punkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) w związku z ustaleniami wynikającymi z wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia zarządza się, co następuje:


§ 1

W sytuacji wystąpienia nagłego, nieprzewidywalnego zagrożenia ewakuację I stopnia realizuje się natychmiast po zaistnieniu zagrożenia. Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów/miejsc, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia.


§ 2

Ewakuację I stopnia można realizować w oparciu o aktualny plan ewakuacji ludności II stopnia stanowiący element Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.


§ 3

Wprowadza się wytyczne ustalające sposób organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową na terenie objętym tą akcją.


§ 4

Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy, kierowników zakładów pracy oraz dyrektorów szkół i sołtysów do terminowej realizacji zadań określonych w wytycznych
do zarządzenia.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej, Obronności i Zarządzania Kryzysowego Gminy Dąbrówka.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.11.2009 r., godz. 12.56
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.46Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.11.2009 r., godz. 12.56Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1216 razy.