Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź zm.) oraz art. 179, 180, 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), zarządzam co następuje:§ 1

Przedstawiam:
1) projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) informację o stanie mienia komunalnego zawierającą dane przysługujących gminie praw własności i innych praw majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Dąbrówka.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 15.12.2009 r., godz. 15.36
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.49Adam KlusekZmiana przynależności strony
15.12.2009 r., godz. 15.36Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1168 razy.