Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 212/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 173 ust. 5 i 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XXV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 84.484,00zł, które po zmianach wynoszą 18.431.025,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 84.48400zł, które po zmianach wynoszą 19.957.819,26zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2009.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 15.12.2009 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.50Adam KlusekZmiana przynależności strony
15.12.2009 r., godz. 15.46Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1187 razy.