Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 219/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok.
Na podstawie art. 186 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XXV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok, zarządzam co następuje:§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie zarządzeniem nr 218/2009 Wójta Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie zarządzeniem nr 218/2009 Wójta Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w 2009 roku.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 17.12.2009 r., godz. 08.21
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 17.12.2009 r., godz. 08.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.12.2009 r., godz. 08.21Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1080 razy.