Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 222/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Dąbrówka.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 , poz. 1458 ) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398) zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się zmianę w Regulaminie Wynagradzania Pracowników ,w rozdziale 3- Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych- w § 17 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: ” Wynagrodzenie za pracę w miesiącu grudniu wypłaca się z dołu w dniu 22 grudnia każdego roku. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy , wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 17.12.2009 r., godz. 08.48
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.55Adam KlusekZmiana przynależności strony
17.12.2009 r., godz. 08.48Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1279 razy.