Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Ekoportal

Publicznie dostępny wykaz danychPodstrony:
 • Karty typu A
  Wnioski o wydanie decyzji

  Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

  Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 • Karty typu B
  Decyzje i postanowienia

  Wskazania lokalizacyjne

 • Karty typu C
  Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 • Karty typu D
  Polityki, strategie, plany lub programy

 • Karty typu E
  Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

  Analizy porealizacyjne

  Przeglądy ekologiczne

  Raporty o bezpieczeństwie

  Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych

  Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych

  Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze

  Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

  Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 • Karty typu F
  Prognozy oddziaływania na środowisko

  Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium

  Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Opracowania ekofizjograficzne

  Rejestry substancji niebezpiecznych

  Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

  Rejestry poważnych awarii

 • Karty typu G
  Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 • Karty typu H
  Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Karty typu I
  Inne dokumenty

 • Wyszukiwanie kart informacyjnych
 • Podstawowe informacje o Wykazie

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 12.02.2010 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 13.08.2019 r., godz. 10.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2019 r., godz. 10.03Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
12.02.2010 r., godz. 10.26Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 8370 razy.