Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 229/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14 stycznia 2010 r.

W sprawie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Dąbrówka.
Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 69 poz. 636) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U z 2006 r. Nr 127 poz. 885) postanawiam:


§ 1

Wprowadzić w życie Instrukcję kancelaryjną i rzeczowy wykaz akt dla Urzędu Gminy Dąbrówka stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2

Z dniem 14 stycznia 2010 roku traci moc zarządzenie Nr 99/2005 r. Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Dąbrówka.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarz gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:Tadeusz Bulik, data: 14.01.2010 r., godz. 12.00
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 02.03.2010 r., godz. 11.58
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.59Adam KlusekZmiana przynależności strony
02.03.2010 r., godz. 11.58Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1110 razy.