Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 236/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnych Instytucji Kultury za 2009 rok.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.), art.. 9 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.) oraz art. 30 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) – zarządzam, co następuje:


§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce za 2009 rok w brzmieniu załączników:

Nr 1 – Bilans
Nr 2 – Rachunek zysków i strat
Nr 3 - Informacja dodatkowa§ 2

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce za 2009 rok w brzmieniu załączników:

Nr 4 – Bilans
Nr 5 – Rachunek zysków i strat
Nr 6 - Informacja dodatkowa§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wytworzył:Tadeusz Bulik, data: 24.03.2010 r., godz. 12.00
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 14.04.2010 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 09.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 09.04Adam KlusekZmiana przynależności strony
14.04.2010 r., godz. 13.01Tomasz KostrzewaEdycja strony
14.04.2010 r., godz. 13.01Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1125 razy.