Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 240/2010 Wójta Gminy Dąbrówka Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego
Na podstawie art.. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2001 Nr 115, poz. 1229), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin / Dz. U. Nr 96 poz. 850/, zarządzenia starosty wołomińskiego nr 5/POW/PZZK/2010 z dnia 8.04.2010r.,
zarządzam co następuje:


§ 1

W związku z obniżeniem stanu wody na wodowskazie w Wyszkowie poniżej 400 cm odwołuję stan pogotowia przeciwpowodziowego dla sołectw Dręszew, Marianów, Ślężany, Czarnów, Stasiopole, Kuligów od godz. 8.00 dnia 26.04.2010r.


§ 2

Wprowadzam obowiązek sporządzenia zestawienia i oceny szkód po powodzi na terenie miejscowości nadbużańskich przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrówka


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi prowadzącemu sprawy ochrony przeciwpowodziowej i Inspektorowi ds. Obrony cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.


Wytworzył:Tadeusz Bulik, data: 26.04.2010 r., godz. 12.00
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.04.2010 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 09.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 09.06Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.09.2010 r., godz. 11.23Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.04.2010 r., godz. 15.13Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1035 razy.