Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sprawy związane z wydaniem zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993 ze zm.) – art.44g ustawy.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. Nr 236, poz.1999 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm).


Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk można uzyskać w: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dąbrówka – parter lub na dole tej strony
  2. Dowód osobisty – do wglądu.
  3. Dowód uiszczenia opłaty.


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w pokoju nr 1

Opłaty:
Opłata w kwocie 17,00 zł, której dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu nr: 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007.
Nie pobiera się opłat za wydanie zaświadczenia w przypadkach przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie po złożeniu wniosku - „od ręki”; w przypadku konieczności korzystania ze zbiorów archiwalnych – do 7 dmi

Sposób zakończenia postępowania:
  1. Wydanie zaświadczenia
  2. Odbiór osobisty w Urzędzie Gminy Dąbrówka lub przesyłka listowna za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres ( we wniosku można wskazać formę odbioru korespondencji)

Sprawę prowadzi:
Jolanta Jankowska,
Inspektor ds. obywatelskich, ewidencji ludności, kultury, turystyki i sportu
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22,

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje wniesienie zażalenia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Wojewody Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, za pośrednictwem Wójta Gminy Dabrówka.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 17.11.2010 r., godz. 09.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2010 r., godz. 09.50Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 10.34Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.42Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2352 razy.