Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sprawy związane z udostępnieniem danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139,poz.993 ze zm.) – art.44h i art.44i ustawy.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz.1353).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. Nr 207, poz.1298).


Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony i podpisany wniosek o udostępnienie danych – druk można uzyskać w: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dąbrówka – parter lub na dole tej strony
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty za udostępnienie danych (dotyczy podmiotów uzyskujących dane odpłatnie).

Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w pokoju nr 1
Opłaty:
Opłata w kwocie 31,00 zł za udostępnienie danych dotyczących jednej osoby, której dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu nr: 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 7 dni

Sposób zakończenia postępowania:
  1. postępowanie kończy się udostępnieniem danych osobowych bądź wydaniem decyzji odmawiającej udostępnienia danych
  2. Odbiór osobisty w Urzędzie Gminy Dąbrówka lub przesyłka listowna za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres ( we wniosku można wskazać formę odbioru korespondencji)

Sprawę prowadzi:
Jolanta Jankowska,
Inspektor ds. obywatelskich, ewidencji ludności, kultury, turystyki i sportu
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22,

Tryb odwoławczy:
w przypadku odmowy udostępnienia danych w formie decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 17.11.2010 r., godz. 09.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2010 r., godz. 09.51Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 10.08Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.42Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2836 razy.