Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sprawy związane z wpisaniem wyborcy do rejestru wyborców

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm)


  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz.941).


Wymagane dokumenty:
Wypełniony i podpisany wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców – druk można uzyskać w: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dąbrówka – parter lub na dole tej strony

Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w pokoju nr 1

Opłaty:
nie pobiera się.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
decyzja o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana jest w terminie 3 dni.

Sposób zakończenia postępowania:
  1. Wydanie decyzji orzekającej o wpisaniu do rejstru wyborców bądź decyzji odmawiającej wpisania do rejestru wyborców.
  2. Odbiór osobisty w Urzędzie Gminy Dąbrówka lub przesyłka listowna za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres ( we wniosku można wskazać formę odbioru korespondencji)


Sprawę prowadzi:
Jolanta Jankowska,
Inspektor ds. obywatelskich, ewidencji ludności, kultury, turystyki i sportu
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22,


Tryb odwoławczy:
w przypadku wydania decyzji o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców służy skarga do Sądu Rejonowego w Wołominie za pośrednictwem Wójta Gminy Dabrówka, którą należy złożyć w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 08.10.2015 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2015 r., godz. 11.28Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.11.2010 r., godz. 09.52Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 08.16Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.42Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2430 razy.