Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sporządzenie aktu urodzenia

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688);
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 z późniejszymi zmianami);
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);
 5. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku- o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2000 r. Nr 235, poz. 2532 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty:
 1. dowody osobiste rodziców dziecka lub osoby zgłaszającej urodzenie;
 2. zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej;
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców (jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa);
 4. odpis skrócony aktu urodzenia matki (dziecko nie pochodzi z małżeństwa – matka jest panną);
 5. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (matka dziecka jest rozwiedziona, a od rozwodu upłynęło 300 dni);
 6. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża lub odpis skrócony aktu zgonu męża (matka dziecka jest wdową, a od zgonu męża upłynęło 300 dni);


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki w dniu sporządzenia aktu.

Sposób zakończenia postępowania:
Sporządzenie aktu urodzenia oraz wydanie trzech jego odpisów

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
brak

uwagi
akt urodzenia sporządzany jest na podstawie zgłoszenia urodzenia noworodka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Zgłoszenia urodzenia dla dziecka żywo urodzonego należy dokonać w terminie 14 dni od jego urodzenia (dziecka martwo urodzonego - 3 dni).


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.09.2010 r., godz. 09.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 09.15Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.46Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1850 razy.