Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sporządzenie aktu urodzenia

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224),
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. - o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
  1. Dokument tożsamości matki dziecka – jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka,
  2. Dokument tożsamości ojca dziecka – jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem,
  3. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka – jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa,
  4. W pozostałych przypadkach – dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki, a gdy działa ona przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika, oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydrukiem przelewu bankowego.

Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki w dniu sporządzenia aktu.

Sposób zakończenia postępowania:
Dokumenty otrzymasz od razu, w dniu zgłoszenia urodzenia.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 30.09.2019 r., godz. 11.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.09.2019 r., godz. 11.49Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 11.48Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 11.47Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 11.45Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 11.44Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 11.41Adam KlusekEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 09.15Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.46Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1900 razy.