Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami);
  2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688);
  3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318);
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);
  5. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 235, poz. 2532 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty:
  1. dowody osobiste nupturientów;
  2. PANNA I KAWALER - odpisy skrócone aktów urodzenia
  3. WDOWA I WDOWIEC - odpis aktu urodzenia, odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka
  4. ROZWIEDZIONY/A - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok z sądu o rozwodzie lub o unieważnieniu małżeństwa;
  5. zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (sporządzane w USC);


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
sporządzenie aktu małżeństwa- 84 zł, (opłaty należy dokonać w kasie Urzędu – znajdującym się na parterze Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007).

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
w dniu złożenia wniosku

Sposób zakończenia postępowania:
wydanie 3 zaświadczeń. Formą doręczenia dokumentu jest odbiór osobisty lub przez wstępnych i zstępnych .

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
fax. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

uwagi
wydane zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty jego wystawienia.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 20.09.2010 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2010 r., godz. 12.34Tomasz KostrzewaEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 09.34Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.47Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1347 razy.