Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),
 2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318),
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z póź zm..),
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ).

Wymagane dokumenty:
Przed ślubem

W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane:
 1. Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
 2. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu),
 3. Załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim -potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

  Sposób złożenia wniosku:
  wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

  Opłaty:
  sporządzenie aktu małżeństwa- 84 zł,

  Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  w dniu złożenia wniosku

  Sposób zakończenia postępowania:
  wydanie 1 zaświadczenia. Formą doręczenia dokumentu jest odbiór.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 01.10.2019 r., godz. 08.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2019 r., godz. 08.12Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.48Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.45Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.45Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.43Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.43Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.42Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.42Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.42Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.41Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.39Adam KlusekEdycja strony
30.09.2019 r., godz. 17.38Adam KlusekEdycja strony
20.09.2010 r., godz. 12.34Tomasz KostrzewaEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 09.34Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.47Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1392 razy.