Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sporządzenie aktu zgonu

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688);
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 z późniejszymi zmianami);* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);
  3. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 235, poz. 2532 tekst jednolity);


Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
  2. karta zgonu.
  3. dowód osobisty osoby zmarłej.
  4. dowód osobisty współmałżonka osoby osoby zmarłej.
  5. zaświadczenie z prokuratury o zgodzie na pochowanie, jeżeli zostało wydane
  6. protokół z opóźnienia zgłoszenia zgonu (jeśli zgłoszenie nastąpiło po upływie 3 dni od zdarzenia (sporządzony w USC).


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
w dniu złożenia wniosku

Sposób zakończenia postępowania:
sporządzenie aktu zgonu oraz wydanie trzech jego odpisów

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
brak

uwagi
Zgłoszenia zgonu należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin. Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności : małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon, osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały, administrator domu.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.48
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.09.2010 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 09.39Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.48Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1485 razy.