Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688);
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz.1071 z późniejszymi zmianami);
  4. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku – o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2000 r. Nr 235, poz. 2532 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty
  2. wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
  3. odpis zupełny aktu, który był podstawą sporządzenia prostowanego aktu, dokument lub ustalenie sądowe podające nowe ustalenia.


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
decyzja o sprostowaniu treści aktu - 39 zł, odpis zupełny a.s.c – 33 zł

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca, w przypadku skomplikowanych spraw do dwóch miesięcy.

Sposób zakończenia postępowania:
wydanie decyzji oraz sporządzenie wzmianki marginesowej przy akcie. Formą doręczenia jest odbiór osobisty dokumentu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
od decyzji wydanej przez kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrówce odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ul. Plac Bankowy 3/5 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

uwagi
z wnioskiem o sprostowanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy. Jeżeli sprostowaniu podlegają dane osobowe zmieniające istniejące zapisy w sposób zasadniczy, sprostowanie takie winno być dokonane w drodze postępowania sądowego. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego przez kierownika urzędu stanu cywilnego może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu (nie pobiera się opłaty skarbowej).


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.48
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.09.2010 r., godz. 09.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 09.45Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.48Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1214 razy.