Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688);
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 96, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
  4. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 235, poz. 2532 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty
  2. wniosek o uzupełnienie aktu aktu stanu cywilnego.
  3. odpis zupełny aktu stanu cywilnego wymagany w konkretnej sprawie, który dokumentuje brakujące dane lub orzeczenie sądowe podające nowe ustalenia.


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
decyzja o uzupełnieniu treści aktu - 39 zł

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca, w przypadku skomplikowanych spraw do dwóch miesięcy.

Sposób zakończenia postępowania:
wydanie decyzji oraz sporządzenie wzmianki marginesowej przy akcie stanu cywilnego. Formą doręczenia jest odbiór osobisty dokumentu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
od decyzji wydanej przez kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrówce odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ul. Plac Bankowy 3/5 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

uwagi
  1. Z wnioskiem o uzupełnienie aktu występuje osoba, której akt dotyczy. Uzupełnieniu podlegają te dane osobowe, których wymaga polskie prawo, a których brak jest w dotychczasowej treści aktu.
  2. Jeżeli uzupełnieniu podlegają dane osobowe , których nie można wpisać w drodze administracyjnej, uzupełnienie takie winno być dokonane w drodze postępowania sądowego. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.48
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.09.2010 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 09.48Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.48Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1189 razy.