Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 1965 r. Nr 46, poz. 290 z późniejszymi zm.),
  2. Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 224),
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami),
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póź. zm.),
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą,
  2. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  3. Dokument stwierdzający tożsamość /do wglądu lub kopia dokumentu tożsamości w przypadku składania wniosku drogą pocztową,
  4. Odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do uzupełnienia lub sprostowania aktu,
  5. Ze względu na specyfikę rejestracji stanu cywilnego w poszczególnych państwach, wskazana jest wcześniejsza konsultacja z Kierownikiem USC.


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
decyzja o wpisaniu aktu - 50 zł

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca, w przypadku skomplikowanych spraw do dwóch miesięcy.

Sposób zakończenia postępowania:
wydanie decyzji oraz sporządzenie aktu stanu cywilnego. Formą doręczenia jest odbiór osobisty dokumentu.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.49
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 01.10.2019 r., godz. 08.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2019 r., godz. 08.51Adam KlusekEdycja strony
01.10.2019 r., godz. 08.50Adam KlusekEdycja strony
01.10.2019 r., godz. 08.47Adam KlusekEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 09.51Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.49Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1221 razy.