Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego zdarzenia zarejestrowanego za granicą

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688);
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 96, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
  4. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 235, poz. 2532 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty wnioskodawcy.
  2. wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (sporządzane w USC).
  3. dokumenty potwierdzające zarejestrowanie zdarzenia urodzenia, małżeństwa lub zgonu w zagranicznych urzędach oraz ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  4. odpisy aktów stanu cywilnego będące podstawą wpisania potrzebnych danych do odtwarzanego aktu.
  5. inne dokumenty posiłkowe.


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
decyzja o odtworzeniu treści aktu - 39 zł

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca, w przypadku skomplikowanych spraw do dwóch miesięcy.

Sposób zakończenia postępowania:
wydanie decyzji oraz sporządzenie aktu stanu cywilnego. Formą doręczenia jest odbiór osobisty dokumentu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
od decyzji wydanej przez kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrówce odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ul. Plac Bankowy 3/5 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

uwagi
z wnioskiem o odtworzenie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.09.2010 r., godz. 09.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 09.57Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.50Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1256 razy.