Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego zdarzenia zarejestrowanego za granicą

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224),
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1025 – z późn. zm.),
  4. 4. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 1965 r. Nr 46, poz. 290 z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1044 - z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty wnioskodawcy.
  2. wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (sporządzane w USC).
  3. dokumenty potwierdzające zarejestrowanie zdarzenia urodzenia, małżeństwa lub zgonu w zagranicznych urzędach oraz ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  4. odpisy aktów stanu cywilnego będące podstawą wpisania potrzebnych danych do odtwarzanego aktu.


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
decyzja o odtworzeniu treści aktu - 39 zł

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca, w przypadku skomplikowanych spraw do dwóch miesięcy.

Sposób zakończenia postępowania:
wydanie decyzji oraz sporządzenie aktu stanu cywilnego. Formą doręczenia jest odbiór osobisty dokumentu.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 01.10.2019 r., godz. 09.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2019 r., godz. 09.59Adam KlusekEdycja strony
01.10.2019 r., godz. 09.54Adam KlusekEdycja strony
01.10.2019 r., godz. 09.53Adam KlusekEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 09.57Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.50Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1293 razy.