Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sporządzanie protokołu o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688);
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami);
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);
  4. 4. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 235, poz.2532 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty matki dziecka,
  2. dowód osobisty męża matki
  3. wniosek o przyjęcie protokołu nadania dziecku nazwiska męża matki
  4. oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
  5. odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka
  6. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki w dniu złożenia oświadczenia.

Sposób zakończenia postępowania:
wpisanie wzmianki przy akcie urodzenia

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
brak

uwagi
brak


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.09.2010 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 10.56Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.50Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1109 razy.