Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeńst

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami);
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami);
  4. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku – o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2000 r. Nr 235, poz. 2532 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty:
  1. dowód osobisty wnioskodawcy
  2. wniosek w sprawie przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska (sporządzane w USC)
  3. oświadczenie o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska (sporządzane w USC)


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
przyjęcie oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska - 11 zł

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki, w dniu złożenia oświadczenia

Sposób zakończenia postępowania:
wpisanie wzmianki przy akcie małżeństwa

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
brak

uwagi
w Urzędzie Stanu Cywilnego można złożyć wniosek o powrocie do poprzedniego nazwiska do 3 miesięcy od daty prawomocności wyroku o rozwodzie.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.09.2010 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 10.59Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.53Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1254 razy.