Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Nadanie medali
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r., poz.25),
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. W sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).


Wymagane dokumenty:
 1. ksero dowody osobiste jubilatów,
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa jubilatów (nie dotyczy małżeństw zawartych w Dąbrówce)

  Sposób złożenia wniosku:
  Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

  Opłaty:
  Nie pobiera się

  Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  Zorganizowanie uroczystości wręczenia medali uzależnione jest od termin przekazania ich do USC z Kancelarii Prezydenta RP za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.(ok.6 m-cy)

  Sposób zakończenia postępowania:
  Wręczenie medali

  Tryb odwoławczy:
  brak

  uwagi i informacje
  Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”(50 lat i więcej) są przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek osób zainteresowanych.
  Zgłoszenia(pisemnego lub osobistego) jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego mogą dokonać: małżonkowie, rodzina, bliscy nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
  Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręcza w imieniu Prezydenta RP- Wójt Gminy.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.54
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 01.10.2019 r., godz. 11.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2019 r., godz. 11.46Adam KlusekEdycja strony
18.10.2011 r., godz. 09.07Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.10.2011 r., godz. 08.51Tomasz KostrzewaEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 11.11Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.54Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2036 razy.