Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Nadanie medali
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Z 1992 Nr 90, poz. 450 z późniejszymi zmianami);
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. W sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Z 1992 r.Nr 90, poz.453 z późniejszymi zmianami);
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).


Wymagane dokumenty:
  1. ksero dowody osobiste jubilatów,
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa jubilatów (nie dotyczy małżeństw zawartych w Dąbrówce)
  3. wniosek o nadanie medali ”Za długoletnie pożycie małżeńskie”( do pobrania na dole strony)
  4. oświadczenie o niekaralności ( do pobrania na dole strony)Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zorganizowanie uroczystości wręczenia medali uzależnione jest od termin przekazania ich do USC z Kancelarii Prezydenta RP za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.(ok.6 m-cy)


Sposób zakończenia postępowania:
wręczenie medali

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
brak

uwagi i informacje
Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”(50 lat i więcej) są przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek osób zainteresowanych.
Zgłoszenia(pisemnego lub osobistego) jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego mogą dokonać: małżonkowie, rodzina, bliscy nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręcza w imieniu Prezydenta RP- Wójt Gminy.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.54
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 18.10.2011 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2011 r., godz. 09.07Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.10.2011 r., godz. 08.51Tomasz KostrzewaEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 11.11Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.54Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1967 razy.