Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).


Potrzebne dokumenty:
 1. Mapa z lokalizacją działki/ek;
 2. Opłata skarbowa:
  •Za wydanie wypisu:
  do 5 stron - 30 zł,
  powyżej 5 stron - 50 zł;
  •Za wydanie wyrysu:
  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł);
wpłacona w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Dąbrówka (Nr konta: Polski Bank Spółdzielczy Wyszków 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007);

Pamiętaj:
Poprawnie wypełniony wniosek to oszczędność czasu więc zrób to uważnie, a unikniesz wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

Opłaty:
  Opłata skarbowa
  • Za wydanie wypisu:
  do 5 stron - 30 zł,
  powyżej 5 stron - 50 zł;
  •Za wydanie wyrysu:
  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł);
wpłacona w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy Dąbrówka (Nr konta: Polski Bank Spółdzielczy Wyszków 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007);

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka Biuro Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 9:00-18:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielanie informacji:
Milena Dąbrowska – Referent Urzędu Gminy Dąbrówka; Tel. (29) 642-82-59.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wypis i wyrys powinien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
nie przewiduje się

Dodatkowe informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 09.10.2019 r., godz. 08.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.10.2019 r., godz. 08.42Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.40Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.38Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.37Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.35Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.30Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.29Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.28Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.27Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.27Adam KlusekEdycja strony
09.10.2019 r., godz. 08.24Adam KlusekEdycja strony
14.04.2015 r., godz. 14.10Tomasz KostrzewaEdycja strony
28.07.2010 r., godz. 15.22Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 10.38Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2108 razy.