Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
 1. Uchwała nr X/55/2003 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 września 2003 roku. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CENTRUM" gmina DĄBRÓWKA ( Dz. U. Woj.Mazowieckiego Nr 290 poz. 7663 z dnia 18-11-2003r. );
 2. Uchwała nr XIX/120/2004 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 30 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KULIGÓW" gmina DĄBRÓWKA( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 295 poz. 8069 z dnia 03-12-2004 r.);
 3. Uchwała nr II/11/2002 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WSCHÓD" gmina DĄBRÓWKA( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 124 poz. 3016 z dnia 09-05-2003 r.);
 4. Uchwała nr II/12/2002 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PÓŁNOC" gmina DĄBRÓWKA( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 124 poz. 3017 z dnia 09-05-2003 r.);
 5. ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 6. ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
 7. ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej


Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu/wypisu z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dostępny w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Dabrówka – parter lub na stronie internetowej www.bip.dabrowka.net.pl – Biuletyn Informacji Publicznej
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dąbrówka - parter lub za pośrednictwem poczty

Opłaty:
- opłata za wydanie wypisu - 50,00zł,
- opłata za wydanie wyrysu : za każdą stronę formatu A4 – 20,00 zł (nie więcej jednak niż 200,00zł).
Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu nr: 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób zakończenia postępowania:
 1. wydanie wypisu/wyrysu/wypisu z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Odbiór osobisty w Urzędzie Gminy Dąbrówka lub przesyłka listowna za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres ( we wniosku można wskazać formę odbioru korespondencji)

Sprawę prowadzi:
Partycja Czumaj,
Inspektor ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i geodezji,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 12,

Tryb odwoławczy:
nie przewiduje się


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 14.04.2015 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.04.2015 r., godz. 14.10Tomasz KostrzewaEdycja strony
28.07.2010 r., godz. 15.22Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 10.38Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2017 razy.