Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 388)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2011r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” - druk można uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbrówka – parter pokój nr 1, 5, lub pobrać z www.bip.dabrowka.net.pl - Biuletynu Informacji Publicznej
  2. Dowód osobisty osoby wymeldowującej się, a w przypadku osoby małoletniej odpis skrócony aktu urodzenia w oryginale - do wglądu.

Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w pokoju numer 1

Opłaty:
Nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie po złożeniu wniosku - „od ręki”

Sposób zakończenia postępowania:
  1. Wydanie potwierdzenia wymeldowania
  2. Odbiór osobisty w Urzędzie Gminy Dąbrówka


Sprawę prowadzi:
Jolanta Jankowska,
Inspektor ds. ewidencji ludności
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
pok. nr 1
tel. 29 757 80 22
29 642 82 58, 29 757 80 02, 03 w. 58

Tryb odwoławczy:
nie przewiduje się.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.07.2010 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 24.09.2015 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2015 r., godz. 08.30Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.09.2015 r., godz. 08.29Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.11.2010 r., godz. 09.06Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 12.29Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 12.27Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1192 razy.