Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 388)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2011r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” - druk można uzyskać w Urzędzie Gminy Dąbrówka – parter pokój nr 1.
  2. 2. Dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport, karta pobytu) – do wglądu.

Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć w pokoju numer 1

Opłaty:
Nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie po złożeniu wniosku - „od ręki”

Sposób zakończenia postępowania:
  1. Wydanie potwierdzenia wymeldowania
  2. Odbiór osobisty w Urzędzie Gminy Dąbrówka


Sprawę prowadzi:
Jolanta Jankowska,
Inspektor ds. ewidencji ludności
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
pok. nr 1
tel. 29 757 80 22
29 642 82 58, 29 757 80 02, 03 w. 58


Tryb odwoławczy:
nie przewiduje się.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.07.2010 r., godz. 12.46
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 24.09.2015 r., godz. 08.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2015 r., godz. 08.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.09.2015 r., godz. 08.29Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.11.2010 r., godz. 09.08Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 12.46Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1190 razy.