Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zadania Wójta gminy

Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) organizowanie, kierowanie i kontrola pracy Urzędu,
2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i pracowników Urzędu,
3) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
4) nadzorowanie gospodarki finansowej Gminy, ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicz-nej,
6) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmo-wanych przez Radę,
7) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków,
8) udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
9) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych, zadań z zakresu reagowania kryzy-sowego i Obrony Cywilnej,
10) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji Wójta, wynikających z przepisów prawa,
11) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu.

Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Urzędem Stanu Cywilnego,
2) stanowiskiem do spraw obsługi prawnej – OP,
3) Doradcą Wójta – D,
4) samodzielnymi stanowiskami:
a) do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – ZK,
b) do spraw Gospodarki Gruntami i Rozwoju Działalności Gospodarczej i Rolniczej – DG.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 21.08.2003 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 17.09.2015 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2015 r., godz. 08.50Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.09.2015 r., godz. 08.49Tomasz KostrzewaEdycja strony
25.03.2015 r., godz. 12.12Adam PodemskiZmiana przynależności strony
21.08.2003 r., godz. 08.58Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2925 razy.