Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 265/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie: ustalenia zasad finansowania przez Gminę Dąbrówka usługi usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o pokrycie kosztów usuwania odpadów budowlanych zawierających azbest.
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1 i art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz Uchwały Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka na lata 2007 – 2030 oraz Uchwały Nr XLL/246/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 czerwca 2010 roku,


§ 1

Ustalam Regulamin finansowania przez Gminę Dąbrówka usługi usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka, w jego granicach administracyjnych, realizowanej ze środków budżetu Gminy Dąbrówka, zwany dalej „Regulaminem", stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Określam wzór wniosku o zakwalifikowanie do dofinansowania usługi usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3

Powołuję Komisję do spraw rozpatrzenia wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w składzie:

1) Helena Karczmarczyk - Przewodniczący Komisji,
2) Joanna Jusińska - członek Komisji,
3) Jacek Karpiński - członek Komisji,
4) Zenon Zadróżny - członek Komisji.


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Pani Helenie Karczmarczyk - Sekretarz Gminy Dąbrówka.


§ 5

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i doręczenia członkom Komisji.


Wójt Gminy Dąbrówka
/../ Tadeusz Bulik


Wytworzył:Joanna Jusińska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 23.09.2010 r., godz. 12.18
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 09.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 09.32Adam KlusekZmiana przynależności strony
30.09.2010 r., godz. 14.28Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.09.2010 r., godz. 12.24Tomasz KostrzewaZmiana kolejności podlinków
23.09.2010 r., godz. 12.18Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1225 razy.