Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 244/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 66.256,00zł, które po zmianach wynoszą 18.000.939,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 66.256,00zł, które po zmianach wynoszą 21.601.405,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2010.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:Tadeusz Bulik, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 28.09.2010 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 09.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 09.08Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.09.2010 r., godz. 11.39Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1083 razy.